ONZE MISSIE

 

Insecten zijn overal, in alle vormen en kleuren. Waar veel mensen ze als een last zien, zijn wij bij de Kempen Insect Cluster er gek van. Insecten vormen voor ons het beginpunt van een nieuw productieproces. Voor consumptie, als veevoeder of als nieuwe brandstof? Je kan het zo gek niet bedenken of wij zijn er mee bezig.

De Kempen Insect Cluster wil een significante impact hebben op:

  • de verwerking voor organische reststromen
  • het gebruik van grondstoffen in de chemie- en de veeteeltsector
  • het leefmilieu in Vlaanderen, het behalen van de klimaatverbintenissen, en op de uitbouw van een circulaire economie

HOE GAAN WE TE WERK

 
Greenlight Kempen Insect Cluster iso800.be

SAMENWERKING

De Kempen Insect Cluster wil bedrijven bijeenbrengen, om dankzij snelle en laagdrempelige samenwerking innovatieve producten en diensten rond insecten uit te werken en in de markt te zetten. 

Greenlight Kempen Insect Cluster iso800.be

Onderzoek

We werken samen met onderzoeksinstellingen: waaronder een “CoCreatie-Hub Bedrijven van de Kempen Insect Cluster”, maar ook de "Insect Pilot Plant", die Thomas More Kempen, KULeuven en VITO gaan uitbouwen.

Greenlight iso800 Kempen Insect Cluster

WETGEVING

De Kempen Insect Cluster wil samen met de overheden een correct wettelijk kader voor insecten-bioconversie scheppen, en de huidige wettelijke obstakels voor vermarkting wegwerken.

Greenlight Kempen Insect Cluster iso800.be

PUBLIEK

De KIC gaat de merites van insecten-technieken en -producten uitleggen aan het grote publiek, met het oog op aanvaarding ervan als innovatief, duurzaam én technisch performant.

 

Met steun van